Гаранции, рекламации, дефекти

ГАРАНЦИИОННИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МАРКИ

VARTA, BOSCH и GIGAWATT - акумулатори и зарядни устройства

 
 • За акумулатори Silver Dynamic AGM, Silver Dynamic, Blue Dynamic EFB, Blue Dynamic, Black Dynamic (*)(**)
 • S5A(заменя S6), S5, S4E, S4 – 24 месеца (*)(**)
 • За акумулатори TE, T5, T4, T3 – виж по-долу в този раздел (*)
 • За акумулатори GIGAWATT – 24 месеца (*)
 • При употреба в таксиметрови автомобили, автомобили със специално предназначение (СОТ, СОД, инкасо), строителни, подемнотранспортни и селскостопански машини гаранционният срок е 3  месеца.
 • За акумулатори, употребявани в каравани, лодки, яхти, инвалидни колички, за осветление, агрегати за ток и други области на приложение, с изявено циклично натоварване, гаранция не се предоставя за упоменатите по-горе марки и серии акумулатори.
 • Липсваща гаранционна карта и фактура/фискален бон
 • Неизвършена техническа заверка в оторизиран Бош-акумулаторен сервиз в рамките на 10 работни дни след продажбата (списък с оторизирани сервизи ще намерите на гърба на гаранционната книжка)
 • Неправилно подбран пусков ток или капацитет
 • Нарушен външен вид:
 • Издута или спукана кутия
 • Следи от удар, падане и вдлъбнатини
 • Стопени или механично повредени полюси
 • Следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията
 • Неправилно подбран пусков ток или капацитет
 • Неизправна зарядна система – напрежението на зарядната система измерено върху полюсите на акумулатора при включени къси светлини (10А) на празен ход трябва да е в границите 13.8 – 14.8 V
 • Консумация на ток при неработещ двигател по-голяма от 50 mA
 • Неизправен стартер
 • Неукрепен акумулатор към автомобила
 • Дълбоко разреден акумулатор – под 8.0 V  в покой
 • Презареден акумулатор – 13.1 V в покой 3 часа след зареждане
 • При автомобили с два акумулатора:
 • Смяна само на един акумулатор. Двата акумулатора трябва да са винаги еднакви по тип, капацитет, пусков ток
 • При допълнително изведено 12 V захранване между двата акумулатора

 

(*) При употреба в товарни автомобили, автобуси и микробуси(повече от 8+1 места) гаранционният срок е 24 месеца или 100 000 км, т. е. Настъпването на първото от двете събития. При липса на нанесен пробег в раздел „Техническа заверка” гаранционният срок е 12 месеца.

(**)Ние от АУТОДЕ 1 ЕООД създадохме този онлайн магазин, за да защитим интересите на нашите клиенти от Хасково и региона, като им осигурим безкомпромисни монтаж, измервания, гаранционен и следгаранционен сервиз на конкурентна цена. Закупувайки акумулатор онлайн Вие се съгласявате, че разходите за транспорт при разслеждане на рекламация и евентуалното и одобрение са за Ваша сметка.

 

BANNER - стартерни и за циклична употреба акумулатори

1. Баннер Батерии България предоставя гаранционен срок за изправна работа на акумулатора считано от дата на закупуване: 

1.2. Гранционен срок – 24 месеца* за всички акумулатори.

* За таксиметрови автомобили гаранционният срок е 6 месеца.

Гаранционният срок важи за производствени дефекти. Спазването на изискванията описани в гаранционната карта и инструкцията за експлоатация е задължително условие за нормалната и безпроблемна работа на акумулатора и валидността на гаранцията, предоставена от Баннер. При закупуването на акумулатор БАННЕР, в 7(седем) дневен срок е задължително да се извърши проверка и замерване на зарядната система на автомобила и да се завери гаранционната карта, в оторизиран от Баннер Батерии Бълграия сервиз.

2. Гаранционни условия и ред за приемане на рекламация:

Рекламация може да бъде предявена срещу представяне на следното:

 • Акумулатора е в заредено състояние
 • Автомобила, с който е експлоатиран.
 • Гаранционна карта в оригинал, попълнена от продавача при закупуването и заверена в оторизиран сервиз след замерване на зарядната система на автомобила.
 • Баннер Батерии България ЕООД предоставя гаранция само за продукта, но не и за услугата.
 

3. Гаранцията се счита за невалидна в случай, че:

 • Липсват необходимите документи описани в т. 1 и 2.
 • Липсва заверка от оторизиран сервиз.
 • Маркировката на акумулатора не съответства на описаната в Гаранционната карта.
 • Несъотвестващ акумулатор за съответния автомобил, спрямо каталога на БАННЕР.
 • Налице е неправилно свързване, монтаж или експлоатация на акумулатора.
 • Не е съобразена експлоатацията съгласно приложената инструкция за експлоатация.
 • Има видими механични повреди по полюсните изводи, корпуса, капак или вътрешността на клетките, предизвикани от неправилен монтаж и експлоатация, поради опити за извършване на ремонтна дейност или умишлено увреждане на акумулатора.
 • Акумулаторът не е укрепен към автомобила.
 • Нивото на електролита е по-ниско от указаното от производителя.
 • Плътността на електролита е по-висока от 1.30 гр./см3.
 • Съществуват видими разрушения на плочите и активната маса, доказателство за продължителна експлоатация при ниско ниво на електролит.
 • Акумулаторът е дълбоко разреден и електролитът е замръзвал.
 • Електролитът е мътен, вследствие на разрушаване на активната маса при неправилна експлоатация.
 • Електролитът е замърсен с примеси.
 • Акумулаторът е разреден – плътността на електролита е по-ниска от 1.24. гр./см3 или напрежението е по-ниско от 12.40 V.
 • Зарядната система на автомобила е неизправна – напрежението на зарядната система, измерено върху полюсите при работещ двигател трябва да е в следните граници: за 6 V – инсталация – 6.9 V – 7.2 V. за 12 V – инсталация – 13.8 V – 14.4 V.
 • Акумулаторът е повреден в резултат на ПТП или друг инцидент, неприсъщ за нормалното му използване.
 • От вътрешната страна на отворите за вентилиране има тъмнокафяво оцветяване, дължащо се на системно презареждане на акумулатора.
 • Консумацията на ток при неработещ двигател и изключени консуматори е по-голяма от 30 mA.
 • Акумулаторът не е използван по предназначение.
 

* Остраняването на неизправностите в зарядната система на автомобила е за сметка на КУПУВАЧА.

4. Инструкция за експлоатация на оловно-киселинни акумулатори.

Спазвайте задължително следните предписания при монтажа и експлоатацията на Вашия акумулатор!!!

 

4.1.  Монтаж на акумулатора:

 • При монтиране на батериите на превозното средство не обръщайте батерията, за да избегнете изтичане на киселина през вентилационните отвори на капака.
 • Смяната се извършва при изключен двигател и изключени консуматори, като първо се демонтира клемата на отрицателния полюс.
 • При монтажа на новия акумулатор, първо се монтира положителната клема към положителния полюс, след което се монтира и отрицателната клема.
 • Извършва се проверка на клемите и полюсните изводи и при необходимост се почистват.
 • Затегнете здраво клемите към полюсите на батерията(но не до деформация).
 • Закрепете акумулатора към автомобила по начина указан от производителя на автомобила.
 • В случай, че акумулаторите са снабдени с вентилационен маркуч, пъхнете същия във вентилационните отвори.
 • Ако има само един вентилационен маркуч, то срещуположния вентилационен отвор следва да се затвори с капачка.
 

4.2. Експлоатация на акумулатора в автомобила:

 • Номиналният капацитет на акумулатора, стартовият ток, размерите и положението трябва да съответстват на препоръките дадени от производителя на автомобила.
 • При акумулаторни батерии от тип „обслужваеми” е необходимо да се контролира нивото и плътността на електролита. При ниво по-ниско от указаното с маркировка, акумулаторът трябва да бъде допълнен с дестилирана вода и непременно да бъде проверено напрежението поддържано от зарядната система на автомобила. При необходимост акумулаторът се зарежда съгласно указанията в иснтрукцията за експлоатация.
 • При дълбоко разреден акумулатор да не се стартира двигателя  с помощ на друг автомобил, чрез изтегляне или бутане. Стартирането на автомобил по този начин при закачен акумулатор може да доведе до пълното му унищожаване поради факта, че при стартиране на двигателя по този начин, след стартирането протича ток на зареждане със стойност неколкократно по-висока от допустимата.
 • Ако настъпи дълбоко разреждане на акумулатора той трябва да бъде зареден в най-кратки срокове. Съхранението на акумулатор в разредено състояние предизвиква сулфатизация на плочите,  а при ниски температури води до замръзване на електролита.
 • Акумулаторът трябва да се поддържа в чисто и сухо състояние.
 • Проходимостта на вентилите и каналите за вентилиране трябва да бъде контролирана.
 • Свързващите елементи трябва да бъдат намазани с технически възелин.
 • Не използвайте кавито и да било добавки към електролита.
 • Поддържайте акумулатора винаги в заредено състояние.
 • В случаите, при които напрежението на акумулатора при отворена верига е по-ниско от 12.3 V/ 6.15 V – за батерии с номинално напрежение 6 V – осигурете изравняващ заряд съгласно инструкцията за заряд на батерията.
 

4.3. Зареждане на акумулатора със зарядно устройство:

 • Зареждането на акумулатора с допълнително зарядно устройство да се извършва извън автомобила (от АУТОЕЛЕКТРИК поясняваме, че има зарядни устройства, при които не е необходимо – CTEK, BOSCH – вижте тук)
 • Зареждането трябва да става в помещение с добра вентилация
 • При зареждане на акумулатора е необходимо:

- акумулатора да бъде демонтиран от автомобила( отново ние от АУТОЕЛЕКТРИК поясняваме, че има изключения и зарядни устройства, които не изискват демонтаж – вижте тук)

- да се провери нивото на електролита в границите, указани от производителя, или до нивопоказателя във вентилационните отвори и в случай на необходимост да се долее само дестилирана вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълването и изравняването на нивото на електролита не се отнася за херметично затворените акумулатори. Положителният извод на зарядното устройство трябва да бъде включен към положителния полюс на акумулатора, а отрицателният – към отрицателния полюсен извод. Неправилното свързване води до повреждане на батерията.  Максималният ток на заряд не трябва да надвишава стойност равна на 1/10 от номиналния капацитет на акумулатора. Най-добре изберете зарядно устройство с вградена защита и индикация при неправилно свързване, както и с електронно управление на ток и напрежение – вижте тук.

 

4.4. Указания за безопасност:

 • Не поставяйте върху акумулатора метални инструменти и предмети, които могат да предизвикат късо съединение.
 • Спазвайте указанията върху акумулатора, инструкциите за ползване, както и указанията за експлоатация на превозното средство.

 

(**)Ние от АУТОДЕ 1 ЕООД създадохме този онлайн магазин, за да защитим интересите на нашите клиенти от Хасково и региона, като им осигурим безкомпромисни монтаж, измервания, гаранционен и следгаранционен сервиз на конкурентна цена. Закупувайки акумулатор онлайн Вие се съгласявате, че разходите за транспорт при разглеждане на рекламация и евентуалното и одобрение са за Ваша сметка.

YUASA, FULBAT, BANNER, BOSCH - акумулатори за мотори, АТВ, джетове, шейни и косачки

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА МОТОЦИКЛЕТИ

Условия, при които гаранцията е валидна:

 • Когато е направена заверка в оторизиран сервиз и зарядната система на МПС е изрядна.
 • Тази гаранция е валидна само в случаите на проявени производствени дефекти, които са се проявили в определения гаранционен период.
 • Дефектите, причинени от лошо съхранение, лоша експлоатация, употреба не по предназначение и неизправна ел. система на МПС, като сулфатизация, дълбоко разреждане, презареждане, циклично натоварване, не са причинени от производствена грешка и за това не могат да бъдат предмет на гаранционен иск.
 • При нормални условия на експлоатация акумулаторът никога не може да се саморазреди от самосебе си.
 

Гаранцията се счита за невалидна в случай, че:

 • Неправилно (некоректно) попълнена или коригирана гаранционна карта.
 • Неизвършена техническа заверка в оторизиран акумулаторен сервиз в рамките на 10 дни.
 • Неправилно подбран пусков ток и/или капацитет.
 • Нарушен външен вид: издута или спукана кутия; следи от удар, падане или вдлъбнатини; стопени или механично повредени полюси; следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията
 • Неизправна зарядна система - напрежението на зарядната система, измерено върху полюсите при включени къси светлини(10А) на празен ход трябва да е в границите 13,8-14,8 V.
 • Неизправен стартер.
 • Консумация на ток при неработещ двигател по-голяма от 5 mA.
 • Неукрепен акумулатор към превозното средство, неправилно свързване, монтаж, зареждане или експлоатация на автомобила.
 • Дълбоко разреден акумулатор - под 9V в покой.
 • Презареден акумулатор - 13.1V в покой 3 часа след зареждане.
 • Производствения номер на акумулаторната батерия не съответства на този от гаранционната карта.
 • Марката и модела на превозното средство не отговарят на попълнените данни в гаранционната карта.
 

Съдържание и обхват на гаранцията.

 • Гаранцията се осигурява чрез доставяне на нов акумулатор със същите параметри, като тези на рекламирания. Промяна по отношение на количество или технически параметри(различни от рекламираните) е изключена, защото това би означавало, че не се покрива съответната рекламация.
 • Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда при едновременно представяне на рекламирания акумулатор(в заредено състояние - над 12.4V), МПС, на което е вграден, фактура/фискален бон от покупката и гаранционна карта. Гаранция се предоставя само за продукта, но не и за услугата.
 • Акумулаторът се рекламира само в оторизираните сервизи, посочени в гаранционната карта.
 • Гаранцията е валидна за територията на Република България.
 • При замяна на дефектиралия акумулатор гаранцията на новия важи за останалия срок от гаранцията на заменения акумулатор.

 

(**)Ние от АУТОДЕ 1 ЕООД създадохме този онлайн магазин, за да защитим интересите на нашите клиенти от Хасково и региона, като им осигурим безкомпромисни монтаж, измервания, гаранционен и следгаранционен сервиз на конкурентна цена. Закупувайки акумулатор онлайн Вие се съгласявате, че разходите за транспорт при разслеждане на рекламация и евентуалното и одобрение са за Ваша сметка.

 

 

Гаранционен срок.

 • Гаранционният срок започва да тече от датата на фактурата/фискалния бон и е 6 месеца.

YUASA - стартерни / тягови и  акумулатори с двойно предназначение

Условия, при които гаранцията е валидна

Тази гаранция е валидна в случаите на проявени дефекти на материала или производствени дефекти, които са се проявили в определения гаранционен срок.

Гаранционен срок

Гаранционния срок започва да тече от датата на фактурата за закупуване или фискалния бон и  е:

 
 • За стартерни акумулатори в лични/фирмени МПС – 36 месеца за серии YBX9000 / YBX5000 и 24 месеца за серии YBX7000 / YBX3000 / YBX1000(*)(**)
 • За тягови и акумулатори с двойно предназначение от сериите Leisure / Marine - гарнцията е 12 месеца
 • При употреба в таксиметрови автомобили, автомобили със специално предназначение (СОТ, СОД, инкасо), строителни, подемнотранспортни и селскостопански машини гаранционният срок е 3  месеца.
 • За стартерни акумулатори от сериите YBX9000 / YBX7000 / YBX5000 / YBX3000 / YBX1000, употребявани в каравани, лодки, яхти, инвалидни колички, за осветление, агрегати за ток и други области на приложение, с изявено циклично натоварване, гаранция не се предоставя за упоменатите по-горе акумулатори.

 

Условия, при които гаранция не се осигурява и предоставя

 • Липсваща гаранционна карта и фактура/фискален бон
 • Неправилно подбран пусков ток или капацитет
 • Нарушен външен вид:
 • Издута или спукана кутия
 • Следи от удар, падане и вдлъбнатини
 • Стопени или механично повредени полюси
 • Следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията
 • Неправилно подбран пусков ток или капацитет
 • Неизправна зарядна система – напрежението на зарядната система измерено върху полюсите на акумулатора при включени къси светлини (10А) на празен ход трябва да е в границите 13.8 – 14.8 V
 • Консумация на ток при неработещ двигател по-голяма от 40 mA
 • Неизправен стартер
 • Неукрепен акумулатор към автомобила
 • Дълбоко разреден акумулатор – под 8.0 V  в покой
 • Презареден акумулатор – 13.1 V в покой 3 часа след зареждане
 • При автомобили с два акумулатора:
 • Смяна само на един акумулатор. Двата акумулатора трябва да са винаги еднакви по тип, капацитет, пусков ток
 • При допълнително изведено 12 V захранване между двата акумулатора

 

(*) При употреба в товарни автомобили, автобуси и микробуси(повече от 8+1 места) гаранционният срок е 24 месеца или 100 000 км, т. е. Настъпването на първото от двете събития. При липса на нанесен пробег в раздел „Техническа заверка” гаранционният срок е 12 месеца.

 

(**)Ние от АУТОДЕ 1 ЕООД създадохме този онлайн магазин, за да защитим интересите на нашите клиенти от Хасково и региона, като им осигурим безкомпромисни монтаж, измервания, гаранционен и следгаранционен сервиз на конкурентна цена. Закупувайки акумулатор онлайн Вие се съгласявате, че разходите за транспорт при разслеждане на рекламация и евентуалното и одобрение са за Ваша сметка.

 

YUASA - VRLA батерии

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на акумулаторната батерия и обхваща:

 • YUASA NP, NPW, NPH (6V, 12V / 0,8Ah – 65Ah), Standard Commercial Class (3 – 5 години) - 24 месеца в режим на подзаряд(*).
 • YUASA NPL, SWL, UXH (6V, 12V / 24Ah – 200Ah), High Performance Class (10 – 12 години) - 24 месеца в режим на подзаряд(*).
 • YUASA RE, REW (12V / 5Ah – 12Ah), General Purpose Class (6 - 9 години) - 24 месеца в режим на подзаряд(*).
 • YUASA EN, UXL, UXF (2V, 4V, 6V, 12V / 80Ah – 480Ah), Long Life Class (12+ години) - 24 месеца в режим на подзаряд(*).

 

(*)В режим на подзаряд. При такъв режим на работа товарът, директният източник на DC захранване и батерията са свързани постоянно в паралел. Източникът на постоянен ток DC осигурява захранване на товара и зареждане на батериите. Батериите осигуряват захранването на товара, когато основното захранване отпадне.

! При употреба на батериите за явни циклични натоварвания - гаранцията е 6 месеца от датата на покупка!

Гаранцията започва да тече от датата на покупка на батериите и е валидна при спазване на екплоатационните изисквания на производителя. При констатиран производствен дефект в рамките на гаранционния срок се извършва подмяна на дефектиралата батерия. Рекламации в гаранционен срок се предявяват към продавача или други посочени лица, като рекламираната батерия се придружава от документ, удостоверяващ покупката ù - копие от фактура и/или фискален бон.

ДЕФИНИЦИИ:

 • Гаранция: По своя смисъл гаранцията на батерията защитава инвестициите на потребителя срещу възможни проблеми и нефункционалност на батерията, произтичащи от производствен дефект. В почти всички случаи и възможни приложения подобен дефект може да бъде констатиран в рамките на 12 месеца от покупката на батерията. От друга страна, условията при които работи всяка конкретна батерия и които понякога могат да попречат да се постигне максималния експлоатационен живот, дефиниран от производителя, са грижа на потребителя и са извън прекия контрол на доставчика. Удължаване на гаранцията може да бъде предложено от доставчика при условие, че той извършва дейностите по инсталацията и последващото профилактичното обслужване на батериите.
 • Експлоатационен живот: Срокът, дефиниран от производителя като “service life” или „design life“ е периодът на икономично използване на батерията в режим на постоянен подзаряд с възможност за 1-2 цикъла на разряд в рамките на 6 месеца. С течение на времето поради неизбежната корозия на материала, от който е изработена положителната плоча, капацитетът на батерията постепенно намалява. Съгласно EUROBAT YUASA Battery приема за крайна граница на експлоатационния живот наличието на остатъчен капацитет минимум 80% от номиналния капацитет на батерията при дълбочина на разряд, съответстваща на приложението на съответната серия и при работна температура 20 ºC.

 

Гаранцията покрива фабрични дефекти, които влошават външния вид на продукта или пречат на нормалното му функциониране. В случай на основателна рекламация изделието ще бъде подменено в магазина, от който е закупена батерията. За да важат горе посочените гаранционни условия е необходимо да се спазват стриктно техническите предписания на производителя за монтаж и поддръжка на изделието.

Срокът на гаранционното обслужване не се променя при извършване на гаранционен ремонт или подмяна. Гаранцията на детайли и/или компоненти подменени по време на гаранционния срок продължава до изтичане на първоначално дефинирания гаранционния срок на батериите.

ВНИМАНИЕ!

 • Монтажът на изделието да се извършва от квалифицирани специалисти!
 • Съблюдавайте инструкцията на производителя и съхранявайте вашата батерия винаги заредена след употреба!
 • Експлоатацията на изделията да се осъществява при температури по-високи от 0ºC и по-ниски от 40ºC .

 

(**)Ние от АУТОДЕ 1 ЕООД създадохме този онлайн магазин, за да защитим интересите на нашите клиенти от Хасково и региона, като им осигурим безкомпромисни монтаж, измервания, гаранционен и следгаранционен сервиз на конкурентна цена. Закупувайки акумулатор онлайн Вие се съгласявате, че разходите за транспорт при разслеждане на рекламация и евентуалното и одобрение са за Ваша сметка.

 

OSRAM - XENARC ORIGINAL и ULTRA LIFE

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на съответната автолампа:

 • Ксенонови лампи OSRAM XENARC ORIGINAL LINE - 48 месеца при некомерсиална употреба(*).
 • Ксенонови лампи OSRAM ULTRA LIFE - до 240 месеца при некомерсиална употреба(*).
 • Халогенни лампи ULTRA LIFE - до 48 месеца при некомерсиална употреба(*).

(*)При направена онлайн регистрация на продукта на сайта на OSRAM. Подробности вижте тук https://www.osram.com/am/services/automotive-guarantees. При представена фактура/касова бележка с фискален бон или техни копия. При монтаж в специализиран сервиз. При използване на лампата в едно и също МПС.

! При употреба за комерсиални цели - гаранция не се предоставя!

Гаранцията започва да тече от датата на покупка на автолампите и е валидна при посочените гаранционни условия на производителя. При констатиран производствен дефект в рамките на гаранционния срок се извършва подмяна на дефектиралата автолампа. Рекламации в гаранционен срок се предявяват към продавача или други посочени лица, като рекламираната автолампа се придружава от документ, удостоверяващ покупката ù - копие от фактура и/или фискален бон.

Гаранцията покрива фабрични дефекти, които влошават външния вид на продукта или пречат на нормалното му функциониране. В случай на основателна рекламация изделието ще бъде подменено в магазина, от който е закупена лампата. За да важат горе посочените гаранционни условия е необходимо да се спазват стриктно техническите предписания на производителя за монтаж и поддръжка на изделието.

Срокът на гаранционното обслужване не се променя при извършване на гаранционен ремонт или подмяна. Гаранцията на детайли и/или компоненти подменени по време на гаранционния срок продължава до изтичане на първоначално дефинирания гаранционния срок на автолампите.

ВНИМАНИЕ!

 • Монтажът на изделието да се извършва от квалифицирани специалисти!

OSRAM - BATTERYChargers - Зарядни устройства

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на съответното зарядно устройство:

 • OSRAM BATTERYChargers - 24 месеца.

Срокът на гаранционното обслужване не се променя при извършване на гаранционен ремонт или подмяна. Гаранцията на детайли и/или компоненти подменени по време на гаранционния срок продължава до изтичане на първоначално дефинирания гаранционния срок на зарядните устройства.

(**)Ние от АУТОДЕ 1 ЕООД създадохме този онлайн магазин, за да защитим интересите на нашите клиенти от Хасково и региона, като им осигурим безкомпромисни монтаж, измервания, гаранционен и следгаранционен сервиз на конкурентна цена. Закупувайки акумулатор онлайн Вие се съгласявате, че разходите за транспорт при разслеждане на рекламация и евентуалното и одобрение са за Ваша сметка.

 

CTEK - зарядни устройства

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

STEK SWEDEN AB издава тази ограничена гаранция на първоначалния купувач на продукта. Тази ограничена гаранция не се прехвърля Гаранцията се отнася за дефекти в производството или материални дефекти в рамките на 5 години (за някои продукти е 2 години) от датата на закупуване. Тази гаранция се анулира, ако зарядното устройство е отваряно, невнимателно поддържано или поправяно от лица, които не са служители на CTEK SWEDEN AB или на оторизиран представител на фирмата. Един от отворите за винтове от долната страна на зарядното устройство е пломбиран. Премахването или повреждането на пломбата ще анулира гаранцията. CTEK SWEDEN AB не дава други гаранции, освен тази ограничена гаранция, а така също не носи и отговорност за други повреди, освен по-горе споменатите, т. е. без последващи щети. Също така CTEK SWEDEN AB не се задължава да издава друга гаранция освен тази.

(**)Ние от АУТОДЕ 1 ЕООД създадохме този онлайн магазин, за да защитим интересите на нашите клиенти от Хасково и региона, като им осигурим безкомпромисни монтаж, измервания, гаранционен и следгаранционен сервиз на конкурентна цена. Закупувайки акумулатор онлайн Вие се съгласявате, че разходите за транспорт при разслеждане на рекламация и евентуалното и одобрение са за Ваша сметка.

 

NOCO / YEBAR / BUTURE / FULBAT / UTRAI - Бустери - стартови устройства

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Гаранцията се издава на първоначалния купувач на продукта. Тази ограничена гаранция не се прехвърля Гаранцията се отнася за дефекти в производството или материални дефекти и аномалии в работата на съответните устройства. Гаранцията за всички предлагани от АУТОДЕ 1 бустери е 1 година от датата на закупуване. Тази гаранция се анулира, ако стартовото устройство е отваряно, невнимателно поддържано или поправяно от лица, които не са служители на NOCO® / YABER / BUTURE / FULBAT / UTRAI и АУТОДЕ 1 или на оторизиран представител на фирмите. Ограничена гаранция означава, че фирмите производители, вносители и дистрибутори не носят отговорност за други повреди, освен по-горе споменатите, т. е. без гаранции от последващи щети, като пропуснати ползи и/или загуби.

(**)Ние от АУТОДЕ 1 ЕООД създадохме този онлайн магазин, за да защитим интересите на нашите клиенти от Хасково и региона, като им осигурим безкомпромисни монтаж, измервания, гаранционен и следгаранционен сервиз на конкурентна цена. Закупувайки акумулатор онлайн Вие се съгласявате, че разходите за транспорт при разслеждане на рекламация и евентуалното и одобрение са за Ваша сметка.

 

Нов клиент

Създаване на профил

Регистрацията носи редица предимства, като ви дава възможност да следите състоянието и историята на поръчките си и да се възползвате от персонализирано съдържание, достъпно само за регистрираните ни потребители.

Продължи

Регистриран потребител